Européer i Nyckelharpsland
2008-03-12 11:47
Det var första besöket för de fyra som fick följa lektioner i dans och nyckelharpa på institutet och höra
Hasse Gille berätta och spela på kontrabasharpa och silverbasharpa. Moderna barnharpor fick de prova på
i Skutskär. De fick också nyckelharpshistoria i form av nyckelharpsspelande änglar i Tofta kyrka, Lövstabruk,
Österbybruk och Eric Sahlströms staty vid Tegelsmora kyrka. Och lite Vallonbrukshistoria i Dannemora och
smedjan i Österby. Även ett besök på kommunhuset i Tierp och lunch med kommunfullmäktiges ordförande
Bo S Englund och informatör Karin Andersson Lundkvist ingick i programmet. Mellan utflykterna diskuterades
vilka möjligheter det finns till samarbeten mellan ESI och den tyska utbildningssamordnaren, Burg-Fürsteneck,
och den Italienska, Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.

Förutom Marco Ambrosini, undervisar Didier Francois från Belgien, Annette Osann från Frankrike, och Ditte
Andersson från Sverige och ESI på kurserna på kontinenten. Dels är det ett kurstillfälle i vid Burg-Fürsteneck
i oktober varje under de ’Internationella Nyckelharpsdagarna’ och dels pågår distanskurser med 12 träffar,
2-3 dagar, under 2 år.

Marco Ambrosini berättade för eleverna vid ESI om hur han under en turné i Norge som violinist såg en
nyckelharpa på ett museum i Trondheim och blev så fascinerad att han var tvunget att skaffa en.
Så småningom fick han en från Sverige och efter att ha skadat ett finger som försvårade fiolspelandet
började han spela på nyckelharpan, och på den vägen är det. Han spelar i stort sett all sorts musik från
medeltida över barock till samtida musik och jazz på sin nyckelharpa. Den är fyrradig, stämd som en altfiol
och har nycklar även på låga C-strängen och byggd av en av de få byggarna på kontinenten, Annette Osann.
Marco säger att han aldrig spelat svensk folkmusik som han anser att han inte kan göra rättvisa med sin musikaliska
bakgrund.   

Sannolikt spelades tidiga former av nyckelharpan på kontinenten redan under medeltiden. Den tidigaste kända avbildningen av en nyckelharpa nere i Europa är från 1408 och finns i en kyrka i Siena i Italien. Den äldsta avbildningen i Skandinavien i en portal i Källunge kyrka på Gotland är från ca 1350. Nyckelharpan i Siena kan ses på nätet.

Se också artikeln i Uppsala Nya tidning.

 
  
M Bartolini, K Evers, P Zoffoli och M Ambrosini 
  På lektion med Olov Johansson