ESI och Europa
2008-11-10 10:15
Han är en mycket skicklig musiker och en av eldsjälarna bakom spridningen av nyckelharpan nere på
kontinenten. Han har överfört mycket av sin stråkteknik från fiolen till harpan och spelar i stort sett
aldrig svenska låtar på nyckelharpa. 

Ditte Andersson brukar representera den svenska nyckelharpsmusiken och nyckelharpsspelet på
kurserna. I år var också Sonia Sahlström engagerad som lärare och andra lärare på kurserna är
Didier Francois är Anette Osann som också bygger nyckelharpor.

ESI och EU
Under 2009 kommer en EU-ansökan att lämnas in för ett utökat samarbete mellan ESI och de
två nyckelharpsutbildningarna i Tyskland och Italien, Burg-Fürsteneck och Scuola di Musica Popolare
i Forlimpopoli.

 Spelande ängel i en kyrka i Siena i Italien från ca 1410. Här som tröjtryck.