Europeiska nyckelharpsutbildningar får stöd inför EU-ansökan

På bilden ser vi Bo S Englund, kommunfullmäktiges ordförande i Tierps kommun med den undertecknade
avsiktsförklaringen.  

I februari ska de tre skolorna skicka en gemensam ansökan till EU om ett tvåårigt bidrag till utökade
kontakter mellan skolledningspersonal, lärare och elever. Avsikten är att dra lärdomar av varandras
kursupplägg och hur kurserna administreras och marknadsförs etc och att även eleverna ska ta del i
det arbetet. Det övergripande målet för samarbetet är en ökad förståelse och spridning av kultur
mellan den de tre länderna.

Intresset för nyckelharpan på kontinenten har på senaste tiden ökat i och med upptäckten av en
avbildning av en nyckelharpa i en kyrka i Italienska Siena från ca 1410. Dessutom har den svenske
musikforskaren Per-Ulf Allmo påträffat en avbildning av en nyckelharpa från 1596 i Tyskland. Utifrån
dessa fynd finns ett intresse bland musiker i dessa länder att spela barock och äldre musik på
instrumentet. Men där finns också många som gärna spelar svensk folkmusik, inte minst tack vare
att Ditte Anderson från ESI under flera år deltagit i nyckelharpskurserna i Tyskland och Italien.