Om Eric Sahlström InstitutetERIC SAHLSTRÖM INSTITUTET är ett nationellt centrum för folkmusik och dans, som har till uppgift att i det svenska samhället främja folkmusiken, folksången och folkdansen. I verksamheten skall samhörigheten mellan musiken, sången och dansen särskilt betonas och stor vikt läggas vid nyckelharpans fortlevnad och utveckling.

Verksamheten står på två ben; vi bedriver utbildningar och kurser, och vi driver en rad projekt, nätverk etc - på såväl nationell som regional nivå - allt för att främja området folkmusik och dans.  

Vi har ettåriga heltidsutbildningar i nyckelharpa, fiol eller folkdans. Hos oss ges även möjligheten att gå ettåriga distanskurser i fiol eller nyckelharpa samt en tvåårig distansutbildning i nyckelharpsbygge. Dessutom ger vi regelbundet kortare kurser. Utbildningarna och kurserna genomförs med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningarna står även under deras tillsyn.
Läs mer om våra utbildningar och kurser under fliken "Utbildning". 

Vi är även engagerade i flera nationella, regionala och lokala projekt inom området folkmusik och dans; ofta med internationell lyskraft. Dessa sträcker sig från bygge av nyckelharpor för barn, via en rad nätverk för utövare inom genren, via arbete med en handlingsplan för genren traditionell musik och dans, till arrangerande av konserter och festival. 
Denna del av verksamheten bedrivs med stöd från Statens Kulturråd, Uppsala Läns Landsting och Tierps kommun.
Läs mer under flikarna ovan.

Bakom institutet står Sveriges ledande riksorganisationer för folkmusik och dans - Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik och Dans -, Kungliga Musikhögskolan, Uppsala län, Tierps kommun och
Eric Sahlströms Minnesfond.
 
     
     
       Tierps kommun
 

Svenska Folkdansringen

           
 
  Kungliga Musikhögskolan   
  Sveriges Spelmäns Riksförbund
           
 
  Eric Sahlströms Minnesfond  
  Riksföreningen för folkmusik och dans (RFoD)